Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier voor de webversie.
Logicworks BV
Nieuwsbrief december 2007
Graag willen wij onze relaties informeren over nieuwe ontwikkelingen, productupdates, evenementen, tips en aanbiedingen. Als u onze nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen dan kunt u zich op eenvoudige wijze via de link onderaan de nieuwsbrief afmelden.
Vooruitblik op Logicworks CRM 4.1
In de loop van januari 2008 wordt de nieuwe versie van Logicworks verwacht. De voor gebruikers meest in het oog springende wijzigingen betreffen de werking van de Agenda, Contacthistorie en Gebruikersautorisatie. Om het gebruiksgemak nog verder te verbeteren, zijn daarnaast diverse - minder ingrijpende - verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn de zoekmogelijkheden in het zoekvenster sterk verbeterd, kunnen afbeeldingen worden ingesloten in e-mailberichten, kan een vrij definieerbare printafdruk van de detailvensters worden gemaakt en zijn de aanpassingsmogelijkheden van Logicworks CRM verder uitgebreid.

Agenda
Een regelmatig genoemd gemis van de Agendafunctie was het ontbreken van een overzichtelijke groepsweergave van de Dag en Week kalender. Ook was het voor een gebruiker niet mogelijk collega's de toegang tot zijn Agendaweergave te ontzeggen. De Agenda is daarom grondig aangepast. Klik op het onderstaande schermvoorbeeld om een gedetailleerde weergave van de Agenda te bekijken.
Schermvoorbeeld: Agenda weergave
  • Aan de bovenzijde van de Agenda kan - vergelijkbaar met Outlook 2007 - de gewenste weergave worden geselecteerd.
  • Het Taken-venster is nu volledig gericht op Taakbeheer en Toegewezen items en toont geen afspraken meer. Ook hier is mogelijk de taken van meerdere gebruikers weer te geven.
  • In de Dag- en Weekweergave kunnen meerdere gebruikers naast elkaar worden weergegeven, zodat het eenvoudiger is een afspraak in te plannen.
  • In de Dag- en Weekweergave worden tevens de nog openstaande taken voor die Dag of Week weergegeven.
  • Aan de rechterzijde kan de gebruiker zeer eenvoudig de gebruiker(s) selecteren waarvan de Agenda moet worden getoond.
  • Door de muis over een Afspraak te bewegen wordt aanvullende informatie getoond in een Tooltip tekstvenster.

Contacthistorie
Aan de Contacthistorie tabbladen van Logicworks CRM is een optioneel leesvenster toegevoegd. Dit leesvenster toont de inhoud van de op dat ogenblik geselecteerde activiteit. Voordeel hiervan is dat gebruikers snel door de contacthistorie kunnen bladeren, zonder dat de bijbehorende detailvensters geopend hoeven te worden.
Schermvoorbeeld: Contacthistorie leesvenster

Gebruikersautorisatie
Met de huidige autorisatiemogelijkheden kunnen gebruikers al worden geautoriseerd voor specifieke onderdelen van Logicworks CRM. De detailinformatie van opgeslagen gegevens, zoals correspondentie, afspraken of contracten, was echter toegankelijk voor alle geautoriseerde gebruikers. In de praktijk bleek dit niet altijd wenselijk en daarom zijn aanvullende autorisatiemogelijkheden toegevoegd. De eigenaar/verantwoordelijke van een item kan nu zelf aangeven welke collega's toegang tot de informatie hebben. Dit kan zowel op het niveau van een gebruiker, team als werkmaatschappij worden aangegeven.
Schermvoorbeeld: Gebruikersautorisatie
Logisimple: Voorraadbeheer met Logicworks CRM
Naast software voor Relatiebeheer ontwikkelt en implementeert Logicworks tevens Warehouse Management software voor magazijnen en distributiecentra. Voor veel bedrijven in het MKB bleek Storelogic WMS echter te uitgebreid. In samenwerking met ingenieursbureau Logistore is - met de logistieke module van Logicworks CRM als uitgangspunt - het product 'Logisimple' ontwikkeld. Het product wordt verkocht en ge´mplementeerd door consultants van Logistore. Meer informatie over Logisimple vindt u op de website van Logistore.
Engelstalige versie Logicworks CRM
Het afgelopen jaar is Logicworks CRM samen met onze Australische partner vertaald naar het engels. Op dit ogenblik werken reeds enkele buitenlandse klanten met deze versie. Voor ondersteuning zal in de loop van 2008 een Engelstalige site worden opgezet.
Australian Flag
Download SQL Server 2005 Express
Met de komst van Windows Vista wordt de ondersteuning voor de op SQL Server 2000 gebaseerde Desktop Engine (MSDE) afgebouwd. Gebruikers van de MSDE worden geadviseerd over te stappen naar de eveneens gratis Express Editie van SQL Server 2005. De Express Editie heeft enkele restricties, zoals een maximale databasegrootte van 4 GB, maar dat zal voor de meeste
kleine en middelgrote ondernemingen en afdelingen geen belemmering zijn. De hulpprogramma's die bij SQL Server Express worden geleverd, waaronder de SQL Server Management Studio Express Edition, vereenvoudigen de voornaamste databasebewerkingen.

In het document Database migreren naar Microsoft SQL Server 2005 Express Editie wordt stap voor stap uitgelegd hoe u uw bestaande Microsoft Access database kunt overzetten naar SQL Server.